Usługowe prowadzenie ksiąg oparte na stałej współpracy

Usługowe prowadzenie ksiąg w ramach stałej współpracy opiera się na świadczeniu usług w ramach ryczałtowego wynagrodzenia. Współpraca na takich zasadach uprawnia Państwa do korzystania z usług firmy Biuro Rachunkowe „Abak” Aleksandra Hyża w oparciu o określony w umowie zakres prac, a nie liczbę godzin koniecznych do zrealizowania usług.

Wynagrodzenie

Kontrola kosztów jest zagadnieniem kluczowym dla każdego przedsiębiorcy, dlatego dążymy do tego, by nasze usługi, które staramy się świadczyć na najwyższym poziomie, zostały skalkulowane w oparciu o rozsądne wynagrodzenie.

Wynagrodzenie kalkulowane jest w oparciu o liczbę faktur, liczbę osób zatrudnionych, ilość sporządzanych ewidencji oraz pracochłonności zleconych prac.

Wykonywanie usług

Biuro Rachunkowe „Abak” Aleksandra Hyża dokłada wszelkich starań, aby powierzone zadania wykonać z najwyższą starannością i dokładnością, wykorzystując wiedzę, umiejętności oraz bogate doświadczenie w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że terminowe realizowanie usług jest uzależnione od dobrej współpracy z Klientem oraz terminowego dostarczania potrzebnych danych i informacji.