OFERTA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG

Oferowany zakres świadczenia usług:

prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT/CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników,
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS.

prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych.

ewidencja przychodów:

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE),
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • sprządzanie rozliczeń rocznych.

inne:

 • wsparcie w postaci obecności, reprezentacji podczas kontroli podatkowych,
 • wsparcie przy wyprowadzeniu zaległości podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

usługi kadrowo-płacowe:

 • sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • obsługa zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie list płac z umów o pracę,
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • sprządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • sporządzanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-4R).